Voda a energie: den otevírání studánek

Studánka, kterou v mnoha kulturách vnímali lidé jako SVATYNI.

Tak nazývali naši předkové každý pramen, který vyvěral v podobě křišťálové vody na povrch země. Každý, byť sebemenší pramínek, vždy uctívali, opečovávali a měli ho za posvátný dar.

S vodou promlouvali,
vodou se léčili,
vodě přinášeli dary,
ve vodě viděli ŽIVOT.

Zkusme, přemýšlet o vodě, tak jako naši předci, jako o živém organismu. Zkusme vidět v oceánu živou masu, která pulsuje svou neobyčejnou silou, dívejme se na déšť a jeho měnící se intenzitu jako na příval energie, zkusme se dívat na vodu, kterou pijeme jako na energii, kterou naše těla přijímají.

Ne náhodou je naše Země, i naše těla tvořena přibližně stejným procentem vody (ze sedmdesáti procent). Stejné procento = stejná ENERGIE 💚.

Podobně jako my lidé reagujeme na různé energie, podobně na ně reaguje i voda.

Profesor Masaru Emoto, zabývající se výzkumy vody, ve své knížce Zázračná voda popsal a zdokumentoval, jak voda reaguje na pozitivní i negativní slova, kterým je vystavena. Jaké krystaly tvoří pod vlivem určitých slov.

Stejné krystaly tvoří voda nalitá ve sklenici jako voda obsažená v našich tělech.

Sytíme-li tedy naše těla pozitivní energií, pozitivním myšlením a kladnými slovy, naše vnitřní voda bude stejně průzračná a krásná, jako vyvěrající studánka. 💚

Její léčivé schopnosti od pradávna předávané předky,  její sílu a energii,  a vibrace vody i   i dr. Bach. Proto také zařadil jako jednu z Bachových esencí vodu z čistých pramenů (27 – Rock Water). Tato esence zjemňuje vnímání nás samotných, učí nás lásce k sobě sama a zmírňuje vlastní tvrdost.

A víte, ze kterých slov vytvoří voda nejkrásnější krystaly? Jsou to LÁSKA a VDĚČNOST. Zaplňujme naše dny těmito slovy a činy a těšme se z velkých změn!💚

Krásný den naplněný dáváním (LÁSKOU) a přijímáním (VDĚČNOSTÍ). 💚

Lucie a Milča

 

 


PORADNA Energie rostlin je Vám k dispozici: osobně v Mukařově nebo z pohodlí domova online.

Už máte sjednaný svůj termín?

SNADNO 💚 POHODLNĚ 💚 s EMPATIÍ 💚 ve vzájemné DŮVĚŘE