2_Calcium phosphoricum D6 tkanova sul Dr_Schuesslera_Energie rostlin

Schüsslerova sůl č. 2 Calcium phosphoricum D6

jedno v jakém věku, tato sůl je obsažena v celém těle nejčastěji, nejvíce pak právě v kostech a zubech
Calcium phosphoricum D6 je také označována jako biochemická sůl regenerace – rekonvalescence