Bachovky jako filozofie – Kolik je tak akorát?

5. článek naší mini série Bachovky jako filozofie 💚

Tentokrát jsme se začetly do 12 léčitelů, ve kterých dr. Bach popisuje užívání a dávkování Bachových esencí…

CHTĚLY JSME V TOM MÍT JASNO. 😃

Kolik „má být“ Bachovek v jedné lahvičce?

Kolik esencí je málo a kolik moc a kolik je „tak akorát“ v jedné lahvičce s individuální směsí?

Kolik esencí na nás bude působit co nejlépe? 😃

 

Tolik otázek Jaká je naše míra našeho prožívání se – kolik má v sobě každý emocí, které ho zatěžují a které by tedy potřeboval integrovat – zharmonizovat?  Život nám někdy přináší situace, kdy si myslíme, že bude třeba do lahvičky „vměstnat“ všech 38 esencí. 💚


Při výběru esencí je téměř nutností opravdové ZASTAVENÍ se a emocionální vhled do sebe sama (a nejlépe za doprovodu zkušeného terapeuta – poradce).
Tak totiž zjistíme, že všech 38 esencí není třeba ????, že jsou emoce, které nás trápí více a ty, které vidíme lehce upozaděné. Jedno je ale jisté – v dnešní době a v záplavě emocí, které prožíváme je dobré vybrat takový počet esencí, které nám od těžkých stavů opravdu pomohou.

Pokud potřebujeme okamžitou a precizní úlevu, měli bychom být schopni vybrat 1-3 esence! A pokud se začteme do původních slov dr. Bacha, opravdu by nemělo být obtížné najít (při akutních stavech) cca 6 „těch podstatných“.

Chceme-li ale s esencemi zpracovávat dlouhodobé emocionální vzorce, může jich být klidně i 7 nebo třeba 10. 💚

Vždy jde o ÚLEVU a POMOC od negativního prožívání se!


Ani sám dr. Bach nedefinoval v žádné své práci přesný počet esencí (až na onu zmínku o možnosti určit v akutním míchaní, které řešil především, cca 6). Dobře totiž věděl, že každý člověk je jedinečný, a proto je také třeba k celé terapii tak přistupovat. Někomu stačí doslova „pár“ esencí v osobní směsi a pro někoho je třeba namíchat směs s větším počtem esencí tak, aby se emocionálně zastabilizoval a mohl ve svém životě udělat další krok vpřed. 💚

Z „většího“ počtu esencí v individuální směsi nemusíme mít obavu, stačí mít na paměti několik málo informací:

Esence se vzájemně NERUŠÍ ani NEBLOKUJÍ.  V přírodě to jednoduše není možné 💚 Dokážete si představit, že třeba buk ruší v přírodě olši? S „rušením“ či dokonce s negativními dopady se můžeme setkat v případě standardních léků a jejich vzájemného působení v našich tělech. Naopak příroda žije symbiózou – rostliny i stromy žijí vedle sebe v jednotě všeho se vším, ve vzájemné harmonii a jsou si prospěšné a stejně tak je tomu i v podobě esencí. 💚

To potvrzuje i dr. Bach ve své knize 12 léčitelů: „Jelikož jsou všechny tyto esence čisté a neškodné, neexistují žádné obavy z toho, že by mohlo být dodáno příliš mnoho nebo příliš málo, byť jen nepatrné množství esence je potřebné pro jednu dávku. Stejně tak nemůže žádná z těchto esencí uškodit, ani pokud by se ukázalo, že není správně vybraná pro daný případ.“

K terapii Bachovými esencemi je třeba přistupovat i očima dnešní doby. Lidé jsou zahlceni informacemi a z toho plynoucími emocemi. Náš emoční „koktejl“ je dnes daleko „pestřejší“ a širší, než byl za života dr. Bacha a lidské prožívání se je o mnohem rychlejší, s daleko větších množstvím informací (které velmi často nepotřebujeme 💚). Proto je tak důležité věnovat pozornost a využívat poznatků z dalších výzkumů a bádáním i v oblasti Bachovy květové terapie.

 

Žádná z 38 Bachových esencí NEUMÍ působit negativně.
Sám dr. Bach popsal ve své knize 12 léčitelů esence jako „čisté a neškodné“ s další zmínkou, že: „Vše v přírodě je jednoduché“.

Na dr. Bacha navázal i dr. Dietmar Krämer, který již přes 30 let Bachovy esence zkoumá ze všech stran a provedl desetitisíce pokusů a studií. 💚

O nové poznatky k míchání Bachových esencí podle dr. Bacha a jeho následovníků, m.j. dr. Krämera, jež svou práci a provedené výzkumy shrnul v několika oblastech práce s Bachovými esencemi – v práci s tělními zónami nebo velmi snadném systému 12 linií, se s vámi rády podělíme na některém z našich seminářů.

… tak snad už v tom  máte taky jasno 🙂

Krásné a klidné dny 💚 Lucie a Milča

 

Ps: rády vám v naší PORADNĚ namícháme tu Vaši lahvičku na míru, která poskytne úlevu, oporu i posun vpřed:

Pps: pro dr. Bacha bylo lidskou přirozeností RADOST A ŠTĚSTÍ. Právě tak bychom se měli probouzet do každého dne. 💚

U nás v Energii rostlin, posouváme RADOST a ENERGII k LEHKOSTI BYTÍ 💚

 


Víte, proč zažíváme psychickou nebo fyzickou nemoc a jak nám Bachovky dokáží pomoci?

Víte, jak to dr. Bach myslel?

Víte, proč se přece jen nalezne i ten, kterému Bachovky „nefungují“?

Proč nás Bachovky neopraví?

Těšte se, připravujeme pro Vás další články 🙂

 

Máte chuť jejich sílu pocítit hned? Vaši individuální směs Vám v PORADNĚ Energie rostlin moc rády sestavíme.

Jste opravdu zvědaví a toužíte jít „do hloubky“? Jste vítáni na našich seminářích.

A pokud máte jen chvilinku: začtěte se… Třeba naleznete odpověď na Vaši otázku snadno 💚.

 


PORADNA Energie rostlin je Vám k dispozici: osobně v Mukařově nebo z pohodlí domova online.

Už máte sjednaný svůj termín?

SNADNO 💚 POHODLNĚ 💚 s EMPATIÍ 💚 ve vzájemné DŮVĚŘE