Komplexní systém čaker a Bachovy esence

7 čaker a Bachovy esence

Nově u nás najdete kromě klasických směsí také speciální směsi pro harmonizaci všech 7 čakrových center energie.

S neuvěřitelnou radostí a vděčností vám představujeme naši NOVINKU – sadu Bachových esencí pro HARMONIZACI 1.-7.ČAKRY. ????

Co jsou to ČAKRY? Pro někoho zbytečná otázka, pro někoho naprosto neznámý pojem…Čakry jsou energetická centra v našem těle, kde proudí životní energie. Nejdůležitějších je 7 čaker, procházejících podél páteře (od 1. čakry v oblasti kostrče, po 7. čakru v oblasti koruny naší hlavy).

???? ČAKRY jsou ENERGIE, která nás tvoří a proudí naším tělem. Energie vitality, dobrého zdraví. Je-li některá čakra zablokovaná, energie v těle neproudí volně. Tato situace vytváří v našem těle napětí a nerovnováhu, která může vyústit v psychické, fyzické, i emocionální problémy.

???? Bachovy esence je možné používat i pro odstranění těchto energetických bloků a tedy pro podporu našeho emocionálního prožívání se v harmonii. V harmonii se uzdravuje i naše fyzické tělo, energie volně proudí, a tak již stavu plného fyzického, ale i emocionálního zdraví nic nebrání.

???? Víte, že naše energetická centra (čakry) vznikají zároveň s naším početím?

Celou řadu kapek i funkčních sprejů si můžete prohlédnout i objednat v našem e-shopu, stejně tak celou kompletní SADU za zvýhodněnou cenu.

 

Podrobnější popis

Každý aspekt našeho života může provázet v jistých obdobích nerovnováha. Ať jsou to emoce, naše názory nebo i energetická centra – čakry. Pokud jsou některé aspekty v nerovnováze, může to vést nejen k neklidnému bytí, ale také k promítnutí této nerovnováhy do zdraví našeho fyzického těla.

Pro každého jedince je tedy nejlepší kráčet zlatou střední cestou – cestou ROVNOVÁHY. Rovnováha nám zajišťuje volný pohyb energie, a tedy i přirozené ZDRAVÍ. Naším cílem by tedy mělo být, aby naše těla i mysl zněly jako krásně vyladěný hudební nástroj s dokonalou vibrací.

Stejně jako emoce, tak i čakry reagují a odpovídají na podněty a okolnosti našeho života. Žijeme-li uvolněný a šťastný život, čakry jsou otevřené a energie s nimi volně proudí a všechna naše tělesná energetická centra jsou v rovnováze a působí v harmonii s ostatními. Pokud přijde do našeho života nerovnováha (v podobě nerovnováhy našich emocí), čakry se uzavírají a stahují naši energii nebo naopak zůstávají příliš otevřené a tedy zranitelné.

Bachovy esence působí na energetické bázi, a tedy normalizují vibrace a dovolují tak jemnohmotným energiím, aby volně proudily.

Nová řada pro harmonizaci 1.-7. čakry obsahuje jak Bachovy květové esence v podobě kapek, ale také sedm směsových esencí ve sprejích. Díky esencím v kapkách můžeme harmonizovat své emoce a jednotlivá energetická centra zevnitř, naopak spreje nám pomohou v harmonizaci našeho tělesného energetického obalu. Stačí jen lehce stříknout některou ze sedmi směsí nad hlavu nebo lehce před sebe a do vystříknuté mlhy vejít. Pokud bychom chtěli harmonizovat prostor, i to nám spreje umožní.

Tak jak se naše tělo napřimuje a od svého zakořenění/země získává stabilitu a sílu, tak bychom měli i postupovat v harmonizaci čaker. Postupovat od 1. čakry až po nejvyšší 7.:

 

1.čakra: Síla a stabilita

Tato směs nás napomáhá spojit s fyzickým světem. Harmonizuje a propojuje tok energií v těle. Podporuje prožívání pocitu uzemnění ve světě a z toho plynoucí spokojenost a radost ze světa, který nás obklopuje (materiální a fyzické bytí). Spojuje a propojuje nás se Zemí. Podporuje naši vůli, sílu a odhodlání dovést věci do konce a víru ve své schopnosti. S lehkostí přijímáme zodpovědnost i rozhodnutí. Esence nás drží v naší síle, stabilitě a vyrovnanosti. Svou sílu dokážeme využít i pro podporu ostatních. Staví nám do rovnováhy práci a odpočinek. Esence otevírají naši optimistickou stránku bytí.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se DEPRESI A ZOUFALSTVÍ.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

2.čakra: Tvořivost a sexualita

Tato směs podporuje naši vitalitu, probouzí v nás tvořivost jak na fyzické úrovni, tak na úrovni mentální (stát se tvůrci svého života). Probouzí v nás radost ze života, spolu s klidem a neochvějnou odvahou. Zanechává v nás pozitivní energii (kterou vysíláme i do svého okolí) a vyváženou mysl. Oprostí nás od opakujících se a až dotěrných myšlenek a zanechává naši mysl vyváženou bezstarostnou a klidnou. Podporuje v nás odvahu a schopnost přijímání výzev a v prožívání plodných životů. Podporuje vnímání přírody a žití v souladu s přírodou.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se STRACHŮM.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

 3.čakra: Vitalita a spokojenost

Tato směs podporuje přeměnu tužeb a plánů do fyzické reality. Napomáhá rozhodnému jednání a vůli konat. Směs posiluje i pevné odhodlání a odvahu čelit i nepříznivé situaci. Podporuje pocit naplnění z našich činů, radosti z bytí a svěžesti. Posiluje radost a vitalitu, posiluje vnitřní sílu. Směs napomáhá udržet energii a jasnou životní vizi. Harmonizuje vnitřní pocit “míru” se sebou, s okolím i s životem samotným. Podporuje naši “správnou” životní cestu a důvěru v intuici.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se NEJISTOTĚ.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

 4. čakra: Láska a odvaha

Tato směs podporuje ryzí vnitřní optimismus. Napomáhá nám vyrovnávat se s měnícími se okolnostmi. Podporuje naši upřímnou vřelost a humor a spontánnost. Směs posiluje naši nebojácnost a náš charakter.  Otevírá naše srdce bezpodmínečné lásce a štědrosti. Učí nás toleranci k ostatním a schopnosti soucitu, naladění a napojení se na druhé. Podporuje naši upřímnou lásku ke všem bytostem.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se NA PŘECITLIVĚLOST K LIDEM I MYŠLENKÁM.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

 5.čakra: Klid a vize

 Tato směs podporuje naše sebevyjádření, uspokojení vlastních potřeb a realizace v životě, práci a ve společnosti. Otevírá naše schopnosti v dávání a přijímání a napojení se na naši životní stezku. Harmonizuje a posiluje naši mysl. Napomáhá žít v přítomném okamžiku a tyto okamžiky s radostí prožívat. Ponechává nás ve stálé stabilitě, radosti a neotřesitelné vnitřní vyrovnanosti. Učí nás být v roli “pozorovatele života”, učit se z chyb a s lehkostí vstřebávat všechny životní informace a využívat životní moudrosti.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se NEZÁJEM (o přítomnost a současné okolnosti).
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

6.čakra: Intuice a odpovědnost

Tato směs podporuje a rozvíjí naši intuici. Napomáhá odkrýt a následovat potřeby vlastní duše, nacházet její naplnění prostřednictvím inspirace a intuice (spojuje naši mysl s vyšší moudrostí). Směs otevírá naše vnímání ostatních, naslouchání jim a napomáhání jejich růstu. Podporuje toleranci a laskavost a vnitřní vyrovnanost. Umožňuje nám přístup k našemu vnitřnímu vedení a překročení hranice duality (dobrého či špatného, černého či bílého). Otevírá a prohlubuje náš smysl pro spravedlnost a etiku.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se PŘEHNANÉ PÉČI O BLAHO DRUHÝCH.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.

 

 7.čakra: Čiré bytí a vědomí sebe

 Tato směs podporuje nejvyšší poznání přes přímé vnitřní vidění. Harmonizuje nás s univerzálním vědomím, jednotou a vírou v život. Napomáhá nám vidět věci z nadhledu, zkoumat etiku, odvahu, humanitu a nesobeckost. Pomáhá nám přijímat fakt, že naše duchovní potřeby jsou pro naše blaho stejně důležité jako fyzické potřeby. Nechává vynikat naší přirozené vyrovnanosti, půvabu a důstojnosti. Pro druhé se stáváme moudrými rádci, schopnými, s velkou dávkou trpělivosti chápat druhé.  Napomáhá nám žít v přítomném okamžiku a neblokovat se zbytečným vracením se do minulosti.

Tato směs pracuje se skupinou esencí věnujících se OSAMĚLOSTI.
Zakoupit je možné nejen ve verzi kapek, ale také jako FUNKČNÍ SPREJ.